Palvelut

Tuotamme asiakkaidemme tarpeiden mukaan räätälöityjä ja luotettavia kameravalvonnan, turvallisuus- ja telemetriatekniikan osaamis- ja projektipalveluja. Kehittämämme järjestelmät sopivat arkkitehtuureiltaan hajautettujen kohteiden kameravalvontaan riippumatta käytettävästä tallenninsovellus- tai kojevalikoimasta.

Noatek Digital Remote Control

Noatek Digital Remote Control(DRC) on ratkaisumme suurjännitteisten muunto- ja sähköasemien kameravalvontajärjestelmiin ja niiden integrointiin käytönvalvontajärjestelmien kanssa.

Noatek DRC kameravalvontajärjestelmät tuottavat käyttövarmuutta, kansallista - ja työturvallisuutta edistäviä ratkaisuja energian tuotannon, jakelun, kantaverkkojen ja alueverkkojen ylläpitäjien tarpeisiin ja sähkönsiirron jatkuvuuden varmistamiseksi.

DRC kameravalvontajärjestelmän avulla tehdään kaukokäytettävien sähköasemien kytkinlaitteiden valvontaa. Kameroiden tuottaman kuvan avulla voidaan varmistaa erottimien kauko-ohjausten perillemenoa ja tehdä avausvälien silmämääräistä tarkastelua osana kaukokäytön prosessia. Lisäksi kameroita käytetään aluevalvonnan ja kunnossapidon työkaluna.

Kameravalvontatekniikkaan liittyvät järjestelmät, niiden integraatiot ja kohteiden projektointipalvelut.

 


Asiantuntijapalvelut, viranomaisyhteistyötoiminta

 


Prosessi- ja turvallisuusvalvontaan liittyvät muut kuvantamis- ja telemetriaratkaisut ja palvelut

 


Noatek Service Center tuottaa etävalvonta- ja ylläpitotoimintapalveluja. 

 


Tutkimus- ja kehitystoimintapalvelut